Bilde av hender som jobber med tre

Rogaland Tresenter

Rogaland Tresenter ble etablert som opplæringskontor i juni 1996 av 24 trevarebedrifter i Rogaland. RTS har i dag rundt 40 medlemsbedrifter.

Rogaland Tresenter har 80-100 lærlinger hovedsakelig innen snekkerfaget, men er også godkjent i blant annet trelasfaget, møbelsnekkerfaget, CNC- maskineringsfaget, produksjonsteknikkfaget, logistikkfaget og salgsfaget.

Vi er et servicekontor for bedriftene og for lærlingene. Vi jobber med rekruttering, rådgivning og kvalitetssikrer oppfølgingen gjennom hele læretiden frem til avlagt fag- / svenneprøve.

Trevarebransjen er en spennende plass å være

Et mangfold av kreativitet, skaperevne, høyteknologi og datastyrte maskiner. Typiske produkter er vinduer og dører, trappeproduksjon og produksjon av alle typer innredninger / spesialinnredninger og møbler. Det skjer i dag en stor grad av automatisering i vår bransje og kunnskaper innen dette feltet blir viktigere og viktigere framover.

Rogaland Tresenter skal arbeide for at bransjen er oppdatert på fagopplæring. Vi skal også sørge for at bransjen får tilfredsstillende rekrutteringsmuligheter gjennom god dialog med skoler, både ungdomsskoler og videregående skoler. Vi har også et godt samarbeid med Seksjon for fag- og yrkesopplæring i fylket.

Oppfølging av lærlinger

Vi har ansvaret for å kvalitetssikre oppfølgingen av de lærlingene som det er tegnet lærekontrakt med, helt fram til avlagt fag- / svenneprøve. Lærlingene har rett til å få en tilfredsstillende opplæring i h.t. gjeldende læreplaner.

Rogaland Tresenter arbeider i en spennende bransje hvor enkelte av våre bedrifter også jobber mot et internasjonalt marked, gjennom en vesentlig grad av eksport.

Vi vil og oppfordre både jenter og gutter til å søke seg inn i trevarebransjen, men bransjen trenger flere jenter!

Kontakt oss

Ønsker du å satse på en utdannelse i en spennende bransje? Vil du vite mer om muligheter og valg?

Kontakt oss for ytterligere informasjon om muligheter og valg.

Bilde av mann som lakkerer
Bilde av dame som jobber