Bilde av stabler med plater til bruk i produksjon

Logistikkoperatør

En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

 

Sentrale arbeidsoppgaver
  • service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk
  • ordrebehandling, lagerhold og emballering
  • klargjøring for forsendelser
  • sikring av gods
  • vektbegrensning og vektfordeling ved transport
  • effektiv og sikker forflytting av gods og varer
  • håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling
  • bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling
  • bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

 

Personlige egenskaper

En logistikkoperatør må kunne arbeide effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du må kunne yte service overfor kunder.

Veien til fagbrev som logistikkoperatør:

Første år

Andre år

Tredje år

Fjerde år

Teknologi og industrifag

Transport og logistikk

Logistikkfaget

Veien til fagbrev som logistikkoperatør:

Første år

Teknologi og industrifag

Andre år

Transport og logistikk

Tredje og fjerde år

Logistikkfaget