Bilde av maskin

Industrimekaniker

Som industrimakaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

Industrimekanikeren driver med tilvirkning av maskindeler.

  • forståelse og tolking av tegninger, spesielt sammenstillingstegninger
  • bruk av alle typer håndverktøy ved montering og demontering av maskinelementer
  • bruk av oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av maskinelementer
  • bruk av verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskinelementer
  • utføring reparasjonssveising
  • foreta elektriske fra- og tilkoblinger ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter gjeldende forskrifter for slikt arbeid

 

Personlige egenskaper

En industrimekaniker må kunne arbeide selvstendig, men også i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og være nøyaktig.

Veien til fagbrev som industrimekaniker:

Første år

Andre år

Tredje år

Fjerde år

Elektro og datateknologi

Industriteknologi

Industrimekanikerfaget

Teknologi og industrifag

Industriteknologi

Industrimekanikerfaget

Veien til fagbrev som industrimekaniker:

Første år

Elektro og datateknologi

Andre år

Industriteknologi

Tredje og fjerde år

Industrimekanikerfaget

Første år

Teknologi og industrifag

Andre år

Industriteknologi

Tredje og fjerde år

Industrimekanikerfaget