Mann med avansert maskin

Automatiker

Som automatiker kan du få jobb i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

En automatiker jobber med montasje, drift og vedlikehold av automatiserte systemer. Det kan for eksempel være dører som åpnes og lukkes automatisk, alarmsystemer eller termostatsstyrte varmeovner. Automatikeren skal kunne

  • utføre installering, reparasjon, vedlikehold og feilsøking i industrielle og andre automatiserte lavspenningsanlegg
  • kalibrere måleutstyr og signalomformere, og sette opp nødvendig kalibreringsbevis
  • reparere, skifte ut, justere og kontrollere alt materiell som inngår i automatiserte anlegg, deriblant maskinell bearbeiding og sammenføyning
  • montere og bygge om i automatiserte prosesser eller elektromekaniske systemer
  • gjøre nødvendige forandringer på styre- og forriglingssystemer og dokumentere dette
  • sette i drift og funksjonsteste for eksempel automatiserte prosesser, roboter, maskiner og anlegg
  • optimalisere arbeidsprosessen og se muligheter for forbedringer i prosesstyringen
  • følge sikkerhetsforskriftene og følge dokumentasjonsrutinene i bedriften

 

Personlige egenskaper

Faget er tverrfaglig, og det er derfor viktig at du har god helhetsforståelse for prosesser og automatiseringssystemer. Bedriftene vil ha behov for medarbeidere som forstår sammenhengen fra idé til ferdig produkt. Det er også viktig at du kan forstå og ta hensyn til brukernes behov.

Veien til fagbrev som automatiker:

Første år

Andre år

Tredje år

Fjerde og femte år

Elektro og datateknologi

Automatisering

Automatiseringsfaget

Automatiseringsfaget

Teknologi og industrifag

Automatisering

Automatiseringsfaget

Automatiseringsfaget

Veien til fagbrev som automatiker:

Første år

Elektro og datateknologi

Andre år

Automatisering

Tredje år

Automatiseringsfaget

Fjerde og femte år

Automatiseringsfaget

Første år

Teknologi og industrifag

Andre år

Automatisering

Tredje år

Automatiseringsfaget

Fjerde og femte år

Automatiseringsfaget