FAGOMRÅDER

Snekker

Fagoperatør trelast

Møbelsnekker

Industrisnekker

CNC-operatør

Fagoperatør prod.teknikk

Industrimekaniker

Logistikkoperatør

Service- og administrasjon

Automatiker