FAGOMRÅDER

Snekker

Trelast- og limtreprod.

Møbelsnekker

CNC-operatør

Produksjonsteknikk

Industrimekaniker

Logistikkoperatør

Service- og administrasjon

Salgsfaget

Automatiker