NorDan logo

Nordan AS

Adresse: Stasjonsveien 46, 4460 Moi
Telefon: 51 40 40 00
Nettside: nordan.no
Facebook: NorDan
Kan ha opplæring av: Snekker (vindu og dør), Automatiker, CNC-operatør, Fagoperatør produksjonsteknikk, Industrimekaniker og Logistikkoperatør.

NorDan AS har gjennom 90 år vist hvordan teknologi, innovasjon og nyskapning har resultert i kvalitet. Vi lager fremtidens vinduer og dører.

Vi kan tilby 4 årig læreplass rett fra 10 kl i trevarefaget, ellers er det ordinære løp med 2 års læretid.
Vi ønsker fremtidsrettede lærlinger med interesse for fagene. Det er store muligheter for å få tilbud om arbeid etter endt læretid.

Ta kontakt med leder for NorDan lærlingskole på britt.jane.gursli@nordan.no