Hovland2
forre_verksted_003
Høvellast1
forre_verksted_034
Tjerand 2
Haugstad 5
Trapp 3
Haugstad 1
Gilje 3
forre_verksted_028
Gilje 6
Haugstad 2
Gilje 2
forre_verksted_005
Haugstad 3
Haugstad 10
Haugstad 7
Haugstad 9
Tjerand 3
Trapp 2
forre_verksted_004
Haugstad 6
forre_verksted_024

Veien til fag-/svennebrev

Les mer her

Nysgjerrig på jobb i trevarebransjen?
Nysgjerrig på jobb i trevarebransjen?

Ønsker du utdanning og jobb i trevare- og innredningsbransjen har du mange muligheter. Du blir en del av fremtidsrettede bedrifter som jobber med fornybare råvarer.

Her finner du mer informasjon om aktuelle fag for bransjen, hva de forskjellige fagene inneholder og hva de krever av deg.
Våre fagområder finner du her

Våre medlemsbedrifter

Det finnes mange muligheter i nærheten av deg. Rogaland Tresenter har ca 40 medlemsbedrifter med forskjellige fagområder.
Finn en bedrift som passer for deg!
Se våre medlemsbedrifter

Hva gjør egentlig en snekker?

Finn svaret på blisnekker.no

Trenger du lærlinger?
Vi hjelper deg med å finne kandidater!

Opplæringskontoret er et samarbeid mellom bedrifter og virksomheter i trevarebransjen i Rogaland om inntak, opplæring og oppfølging av lærlinger.

Vi ønsker å være en aktiv samarbeidspartner ut mot ungdomsskoler og med videregående skoler med henblikk på rekruttering til de ulike fagene som bedriftene har behov for. I tillegg hjelper vi også andre personer som ønsker å utdanne seg i en spennende bransje.
Kontakt oss for mer informasjon

Trenger du lærlinger?

Fagbrev gir meg gode og sikre arbeidsmuligheter. Fremtidsplanene mine er å fortsette med å jobbe meg oppover i bedriften jeg nå er ansatt i. Jobbe mer med tegning og konstruksjoner av ulike produkter og utvikle meg mer innen faget.

Som lærling kommer du deg tidlig ut i jobb og får tjene egne penger. Du lærer urolig mye av å være lærling og jobbe med erfarne folk.

Lise Petersen

CNC-operatør og lærling som fagoperatør produksjonsteknikk, Haugstad Møbel

Jeg var litt skolelei og likte bedre å jobbe, så jeg valgte læreplass hos NorDan. Jeg hadde hørt mye bra om denne arbeidsplassen.

Det er en sosial og grei arbeidsplass, samt et godt variert arbeid. Samtidig er det greit å tjene noen penger under utdannelsen.

Jeg ser muligheten til å få en fast jobb etter bestått svennebrev.

Brede Skjeggestad

Lærling som trevaresnekker, NorDan

Jeg tok først svennebrev som trevaresnekker før jeg begynte som lærling i CNC-maskineringsfaget. Begge deler virket veldig kjekt og jeg får jobbe med tre og lage gode løsninger.

Det jeg syns er bra med å være lærling er at man får god oppfølging i et nytt yrke og en får tid til å lære seg maskiner og arbeidsrutiner.

Chrisander Eliassen

Trevaresnekker og lærling som CNC-operatør, Vågane-Viste

Jeg valgte å bli læring som trevaresnekker fordi jeg liker fysisk arbeid og følte det var noe for meg.

Det jeg synes er bra med å være lærling som trevaresnekker er at det er sosialt og at man lager et produkt.

Svennebrevet gir meg mulighet for lettere å få jobb i framtiden.

Malin Korsbø

Lærling som trevaresnekker, NorDan

Rogaland Tresenter

Rogaland Tresenter er et godkjent opplæringskontor og har til enhver tid ansvar for 80-100 lærlinger. Vi er et servicekontor innen opplæring og har ansvaret for oppfølgingen av lærlingene det er tegnet lærekontrakt med, helt fram til avlagt fag- / svenneprøve.
Les mer om Rogaland Tresenter

Bli snekker

Mange tror at snekker og tømrer betyr det samme. Det de har til felles er treet som råvare og materiale, mens resten er veldig forskjellig. Så hva gjør egentlig en snekker?
Finn svaret på blisnekker.no